Almänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER
Run Your Table tillhandahåller sin restaurangpartner (nedan “restaurangen”) ett tekniskt system som förmedlar beställningar, bordsbokningar samt take away beställningar från beställaren (nedan “kunden”) till den valda restaurangen.

Det åligger den enskilda restaurangen att själva hålla information och uppgifter aktuella, vilket inkluderar men ej begränsas till exempelvis öppettider, priser, varor, allergener. Vid lagd beställning ansvarar den enskilda restaurangen för att denna behandlas.

Run Your Table försöker alltid varna om kända driftstörningar men ansvarar inte för fördröjd eller utebliven leverans till följd av tekniska problem.

Run Your Table följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Personuppgifter
Vid beställning lagras all nödvändig information (personuppgifter) i enlighet med vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar att skydda din personliga integritet.

När en beställning görs godkänner kunden samtidigt att informationen får lagras, sparas och bearbetas i Run Your Table´s dataregister. All dataregister får presenteras för våra parter (såsom restaurangen eller andra underleverantörer och samarbetspartners) vid åtaganden som berör dig som kund och beställare. Dessa parter får ej använda personuppgifterna för eget bruk eller vidarebefordra dem till annan part.

Uppgifterna kan även komma att användas av Run Your Table och restaurangen i marknadsföringssyfte och för att sammanställa statistik för att förbättra tjänsten. Personuppgifter lagras inte längre tid än vad som är nödvändigt. Du har rätt att när som helst kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig. Observera att Run Your Table kan ha en laglig skyldighet att behålla vissa personuppgifter med hänvisning till bokföringslagen.

Vi följer gällande EU direktiv angående GDPR.

Beställning
Man måste ha fyllt 18 år för att få beställa via Run Your Table´s system.
Personliga uppgifter som fylls i beställningsformuläret skall vara korrekt och tillhöra den som lägger beställningen. Restaurang personal har rätt att kontrollera mottagarens identitet via fotolegitimation för att kunna säkerställa att beställningen levereras till kunden.

Produkter
Restaurangen ansvarar för eventuella ändringar i produktutbudet, med reservation för att vissa produkter kan vara slut i lager. Restaurangen ansvarar för att meddela kunden om en vara tar slut i lager och erbjuda kunden en lösning. Restaurangen har det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på produkter eller service ska kunden kontakta den enskilda restaurangen.

Betalning
Alla beställningar via Run Your Table är bindande. Betalning skall ske i svenska kronor. Alla priser är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 %. Kvitto och momsspecifikation erhålls från respektive restaurang eftersom det är dessa som säljer produkterna.

 Betalning sker via Swish. Vi lagrar inga uppgifter om din bank. Vi sparar ett transaktions-ID som tillhandahålls från Swish för att kunna hjälpa till att spåra betalningen vid eventuella problem.

Leverans
Leverans- och upphämtningstider och/eller andra uppskattade tider kommunicerade till kunden utgör dock endast uppskattade tider. Varken restaurangen eller Run Your Table garanterar att beställningen kommer att levereras eller vara tillgänglig för upphämtning eller förtäring vid den angivna tiden.

För utebliven hämtning till följd av att kunden ej kunnat nås utgår ingen ersättning från Run Your Table eller Restaurangen. Det är kundens ansvar att vara på plats när maten skall avhämtas.

Ångerrätt
Försäljning av livsmedel omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag 2005:59 om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och om vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Missbruk
Alla typer av missbruk av tjänsten utreds och polisanmäls.

Ändringar av villkoren
Run Your Table förbehåller sig rätten att göra ändringar i avtalsvillkoren utan att i förväg få ditt godkännande. Run Your Table informerar om ändringen innan den träder i kraft. Genom att fortsätta att nyttja tjänsten efter att ändringen trätt i kraft accepterar du ändringen.

KONTAKTUPPGIFTER
Run Your Table AB
hello@runyourtable.com